Aalbers wil lol in plaats van leugens

Karel Aalbers wordt verdacht van zelfverrijking. Vanmorgen zette de oud-voorzitter van Vitesse zijn poging tot eerherstel in. Bij monde van zijn twee advocaten werd in Arnhems zaaltje zijn eigen waarheid verteld.

De oud-voorzitter van Vitesse Karel Aalbers vond vandaag de tijd rijp om een krachtig begin te maken met zijn rehabilitatieproces. In een zaaltje in een hotel in Arnhem liet hij zijn advocaten L. Hameleers en G.J. Knoops zijn eigen waarheid uitleggen. De boodschap was duidelijk: Aalbers heeft de terugkeer bij Vitesse nog lang niet uit zijn hoofd gezet.

Met een zelfverzekerde lach begroette Aalbers vanmorgen het uitgenodigde legertje journalisten. Hij wilde openheid van zaken geven in de kwestie Aalbers-Vitesse-Nuon. Want het wordt volgens hem langzaam tijd dat in Gelredome ,,weer gelachen wordt in plaats van gelogen''.

Nog altijd loopt een strafrechterlijk onderzoek naar zelfverrijking van Aalbers. Het Openbaar Ministerie wil lopende het onderzoek geen commentaar leveren, maar volgens Aalbers is de tijd gekomen heldere conclusies te trekken. Hij kan niet wachten tot de strafzaak is afgerond. Zijn rehabilitatieproces moet wat hem betreft vandaag beginnen.

Het nieuwe offensief van Aalbers is nauwkeurig voorbereid. De afgelopen maanden lieten zijn advocaten negentien getuigen verhoren door de rechter-commissaris om uiteindelijk ,,de enige waarheid'' boven water te krijgen. Aan al de verhoren heeft het `team-Aalbers' nog niet genoeg. Maar voordat een nieuwe lichting getuigen wordt opgeroepen gaven de raadslieden van Aalbers al vast een tussenstand.

Aalbers nam vanmorgen niet direct zelf het woord. Rustig trok hij aan het ene na het andere sigaartje, terwijl zijn advocaten een toelichting gaven op een pak papier vol met ,,bewijsstukken''. Advocaat Knoops opende de persconferentie met vijf conclusies: 1. Aalbers heeft zichzelf niet verrijkt. 2. Het vertrek van Aalbers is een vooropgezette operatie geweest. 3. Over de schuldenpositie van Vitesse is onjuiste informatie naar buiten gebracht. 4. Er zijn tegenstrijdige verklaringen afgelegd. 5. Aalbers is moedwillig beschadigd.

Advocaat Hameleers nam het woord over om een gedetailleerde toelichting bij de conclusies te geven. ,,Want leden van de pers'', sprak Hameleers. ,,Wij vertellen hier natuurlijk geen verhalen, maar feiten. Het is duidelijk dat er door anderen in ieder geval heel veel gejokt en gelogen is.''

Eerst probeerde Hameleers duidelijk te maken dat Aalbers helemaal niet zo'n slechte voorzitter is geweest. In het seizoen 1998/1999 liep Vitesse pas op de laatste dag een plaats in de Champions League mis, maar de club sloot dat jaar volgens Aalbers' advocaat wel af met een positief resultaat van 11,5 miljoen gulden. Maar in de gezamenlijke doelstelling van Aalbers, Vitesse en Nuon (een Europese subtopper worden) past het mislopen van het prestigieuze voetbaltoernooi niet.

Aalbers wilde naar eigen zeggen ,,wel even een stapje terug doen'', maar volgens hem was dat voor Nuon geen optie. ,,Nuon wilde door. Anders zouden ze wel naar een club als Bayern München gaan'', sprak Aalbers vanmorgen. Hij liet zich overtuigen en opende met het energiebedrijf gesprekken over een nieuwe investering in de Arnhemse club. Uiteindelijk zou in het najaar van 1999 meerdere malen gesproken zijn over een investering van maar liefst 190 miljoen gulden. Een bedrag van 110 miljoen gulden voor de aankoop van het stadion, 30 miljoen voor beleggingen en 50 miljoen voor een spelersfonds. De Raad van Commissarissen van Nuon blokkeerde de plannen waarmee topman T. Swelheim uiteindelijk kwam. Ook afspraken over een lagere investering in Vitesse werden volgens Aalbers nooit nagekomen.

Vervolgens is alles in het werk gesteld om Aalbers in een kwaad daglicht te plaatsen en te laten verdwijnen als voorzitter, betoogde Hameleers. Op basis van onjuiste informatie heeft Aalbers in februari 2000 zelf uiteindelijk getekend voor zijn vertrek, zei Hameleers. ,,Dat had hij achteraf beter niet kunnen doen.''

De raadsman betoogde dat vervolgens op basis van ,,twee perspublicaties met feitelijke onjuistheden'' een strafrechtelijk onderzoek tegen Aalbers begonnen. Volgens Hameleers behelst het onderzoek nu nog vier zaken: de transfers van Van Hooijdonk, Machlas en het duo Vierklau/Makaay alsmede enkele declaraties. ,,Een fiscale discussie'', stelde Hameleers. Aalbers was tevreden over het betoog van zijn raadslieden en besloot de opvoering met de woorden: ,,Ik zal de club Vitesse terugbrengen bij de supporters.''

    • Koen Greven