`80 procent is aan de pillen'

Burgemeester Vreeman van Zaanstad besloot vandaag de eerstkomende feesten in De Hemkade beperkingen op te leggen.

Dansfeesten in Zaandam mogen voortaan van acht uur 's avonds tot twee uur 's nachts gehouden worden. Burgemeester Vreeman denkt namelijk dat problemen die zich rond het uitgaansgebied aan de Hemkade (voorheen Fundustry) hebben voorgedaan, voortvloeien uit de lange duur van de feesten. ,,Die mensen houden het alleen zo lang vol door pillen te slikken.'' In een maand tijd zijn twee bezoekers aan feesten hier overleden nadat ze drugs hadden gebruikt.

De burgemeester wil het maximum aantal bezoekers terugbrengen van 4.000 naar 2.800, opdat het toezicht verbetert. Daarnaast moet de medische hulp worden uitgebreid: er moeten een arts, een verpleger, medicijnen en apparatuur aanwezig zijn. Op dit moment zijn er alleen EHBO-posten op de feesten. Elk weekend komen gemiddeld twee tot drie feestgangers terecht op de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis.

Na vier feestavonden volgens de nieuwe richtlijnen, zal de burgemeester een definitief besluit nemen over de toekomst van De Hemkade. ,,Als er dan nog problemen zijn, moeten we weer met elkaar om de tafel gaan zitten. Als het dan beter gaat handhaven we de maatregelen.''

Denkt u niet dat vroegere sluiting het probleem alleen verschuift?

,,Dat zou kunnen, maar ik ben verantwoordelijk voor deze gemeente. De mensen slikken pillen, om het dansen vol te houden. Als de feesten eerder ophouden, hoeven mensen minder te gebruiken.''

Levert een vroeg sluitingsuur geen gevaar op voor de openbare orde?

,,Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemer, hij kan bussen inzetten. In de stad is dat ook zo geregeld. Daarbij moet iedereen die uitgaat zelf zorgen dat hij thuiskomt, door een auto te regelen of een taxi.''

Zouden strengere controles op drugsgebruik niet helpen?

,,Dat doen we al. Op dit moment controleren wekelijks vijftien veiligheidsmensen op drugsbezit, maar zij zijn er niet in geslaagd het systeem waterdicht te maken. Uit onderzoek is gebleken dat tussen twee en vier uur in de ochtend 60 tot 80 procent van de bezoekers aan de pillen is. We zullen wel blijven controleren, maar dit moet waarschijnlijk in combinatie met voorlichting gebeuren. Toch is ook dit in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemer.''

Vindt u de gevolgen van drugsgebruik in het uitgaansleven dan die van alcohol?

,,Alles in het leven is aan risico's onderhevig. In Zaanstad hebben we geen problemen door alcoholgebruik. Naar het industrieterrein waar de Fundustry ligt, gaat ieder weekend permanent een ambulance. Die heeft nog nooit gereden voor iemand die te veel had gedronken.''