VVD en CDA willen nu geen lagere lasten

De afspraken die het kabinet vorige week met de sociale partners heeft gemaakt over extra lastenverlichting krijgen vooralsnog geen steun van een Kamermeerderheid. VVD en CDA zijn pertinent tegen. Alleen de PvdA is voor.

Dat bleek gisteren tijdens een confrontatie tussen de fractievoorzitters van de drie grootste partijen op het jaarcongres van MKB Nederland in Scheveningen. De fractievoorzitters van PvdA en VVD gingen daar voor het eerst publiekelijk in discussie met de nieuwe fractievoorzitter en lijsttrekker van het CDA, Balkenende.

Vorige week, tijdens het najaarsoverleg, kwamen kabinet, werkgeversorganisaties en vakcentrales overeen dat het traditionele voorjaarsoverleg volgend jaar vervroegd wordt van juni naar maart. Dit in verband met de grote onzekerheid over de economische groei en de werkgelegenheid. Het kabinet zegde toe dan ook extra ruimte vrij te maken voor lastenverlichting, als blijkt dat werknemers er in koopkracht op achteruit gaan of als de arbeidskosten voor werkgevers relatief hoog blijven.

Volgens VVD-leider Dijkstal zou een lastenverlichting grote economische risico's meebrengen, omdat deze rond de verkiezingen haar beslag zou moeten krijgen. ,,Dan gaan we het lopen oplieren en is van matiging geen sprake meer.'' Hij riep de ondernemers op ,,gewoon nee te zeggen'' als de vakbonden te veel loon eisen.

Balkenende vreest dat de coalitiepartijen op de valreep van de verkiezingen nog een forse lastenverlichting voor werknemers en werkgevers doorvoeren. Het CDA zal daar electoraal geen profijt van kunnen trekken. ,,Maar ik wil niet cynisch doen, hoor'', zei hij.

Alleen Melkert schaarde zich volledig achter de afspraken uit het najaarsoverleg. ,,We zijn er nu gelukkig eerder bij dan in 1982 en 1993. Toen hebben we het te lang laten doorsudderen. Wij willen dus wel extra lastenverlichting in 2002'', aldus Melkert. Hij hekelde in dat kader het VVD-verkiezingsprogramma, waar een forse belastingverlaging voor burgers en bedrijven in wordt voorgesteld. ,,Liever een verantwoorde lastenverlichting voor de verkiezingen dan een onverantwoorde lastenverlichting na de verkiezingen'', zei hij.