VS klagen over bio-wapens

De Amerikaanse regering heeft gisteren Irak en Noord-Korea, en met minder stelligheid Iran en Libië, beschuldigd van schending van het uit 1972 daterende verbod op biologische wapens. Onderminister van Buitenlandse Zaken John Bolton waarschuwde op een bijeenkomst in Genève van de 144 landen die de conventie hebben ondertekend, dat ook Syrië mogelijk in staat is biologische wapens te produceren en dat Soedan er sterke belangstelling voor heeft. Syrië en Soedan hebben de conventie niet ondertekend. Washington zou ,,onder vier ogen'' contact opnemen met andere landen die het verdenkt van een biologische wapenprogramma.

De conventie verbiedt productie, gebruik en opslag van biologische wapens. Een poging het verdrag te versterken met een verificatiemechanisme werd vorig jaar door Washington geblokkeerd, onder andere met het argument dat dit potentiële vijanden de zwakte van de Amerikaanse biodefensie zou tonen.

Volgens Bolton vormt na het terreurnetwerk Al-Qaeda van Osama bin Laden Irak de ernstigste bedreiging voor de internationale veiligheid. Bagdad heeft geprofiteerd van de inmiddels driejarige afwezigheid van de wapeninspecteurs van de VN om zijn programma te verbeteren. Hij zei dat Washington weet dat ,,Osama bin Laden de verwerving van massavernietigingswapens als heilige plicht beschouwt''. Maar verder was er geen zekerheid. ,,We maken ons zorgen dat hij mogelijk heeft geprobeerd om een rudimentaire capaciteit te verwerven om biologische wapens te ontwikkelen, misschien met de hulp van een staat'', zei hij. Daarbij waarschuwde hij dat de VS ,,niet alleen op verdragen of internationale organisaties zullen steunen'' om dergelijke groepen terroristen of de staten die hen helpen het hoofd te bieden.

Een rechtse lobby binnen de Amerikaanse regering ijvert ervoor om ook Irak aan te vallen in het kader van de strijd tegen terrorisme. Zij zag een Iraakse hand achter de antrax-brieven die de afgelopen weken in totaal vier levens hebben geëist in de VS. Condoleezza Rice, president Bush' Nationale veiligheidsadviseur, liet zondag de mogelijkheid open dat Irak Amerikaans doelwit zou worden. Arabische landen zien niets in dergelijke plannen.