Veel spanningen onder personeel in gevangenissen

De spanning onder gevangenispersoneel van justitiële inrichtingen loopt steeds verder op als gevolg van een toenemend gebrek aan personeel en door een hoog ziekteverzuim. Overbevolking van gedetineerden heeft volgens een woordvoerster van AbvaKabo FNV inmiddels geleid tot sluiting van jeugdafdelingen, vervroegde vrijlating van gedetineerden en het door ruimtegebrek opsluiten van gevangenen in isoleercellen.

De vorige maand door minister Korthals (Justitie) aangekondigde maatregelen om de overbezetting van gedetineerden in veel gevangenissen te bestrijden, zijn in de praktijk nog niet uitgevoerd, terwijl op de werkvloer de onvrede over het management groeit. Volgens bondsbestuurder E. Merlijn weigeren de directies van 15 inrichtingen elk overleg met de ondernemingsraad. Korthals stuurde eerder deze maand een rapport naar de Tweede Kamer van Berenschot Consulting Group. Daaruit bleek dat het netto-inkomen van gevangenispersoneel de afgelopen tien jaar is gestagneerd of zelfs gedaald. Ook uitte Berenschot twijfel over de vraag of het zittend management de benodigde reorganisaties met succes zal kunnen afronden.

Merlijn bevestigt dat de scepsis bij het personeel over het huidige management groot is. ,,Wie niet wil mee veranderen moet omzien naar een andere baan.''

Een woordvoerster van Justitie bevestigt dat inmiddels gevangenen voortijdig zijn vrijgelaten wegens het personeelstekort.

De bonden eisen verdergaande maatregelen om de overbezetting in veel gevangenissen te verlichten. In inrichtingen waar het ziekteverzuim hoger is dan 8,5 procent, moet de celcapaciteit nog verder worden verminderd. Verder moet de inzet van particuliere beveiligingsdiensten worden gestopt, omdat dat personeel niet voldoet aan de veiligheidseisen voor gevangeniswerk.

Een beter salaris moet het mogelijk maken om gemakkelijker nieuw personeel te werven, aldus Merlijn. ,,Het gaat het zittend personeel niet om meer geld, maar om meer collega's.''