`Te weinig nieuwe koopwoningen'

Het aantal nieuwe koopwoningen dat op de markt komt loopt sterk terug. Dit jaar worden slechts 32.000 koopwoningen opgeleverd. De overheid schat de jaarlijkse behoefte aan nieuwe koopwoningen op 75.000.

Dat blijkt volgens de vereniging van projectontwikkelingsmaatschappijen Neprom uit het half december te verschijnen onderzoek Monitor Nieuwe Woningen, dat uitgevoerd is in opdracht van onder meer Neprom.

Neprom-voorzitter C. de Reus noemt de bouw van nieuwe koopwoningen een ,,volledig dolgedraaid systeem''. Volgens De Reus kan de overheid wegens een gebrek aan voldoende capabel personeel niet de voortrekkersrol spelen die wel nodig is. Ook zou de mondigheid van burgers veel bouwprojecten vertragen. ,,Er is geen bestemmingsplan waarover door burgers niet tot het gaatje geprocedeerd wordt.''

Ook de bouw zelf zou tekort schieten, volgens De Reus. Door de vraag naar arbeidskrachten voor grote infrastructurele werken en de verzelfstandiging van een groot aantal bouwvakkers, heerst een fors gebrek aan personeel.

Aan de door VROM vastgestelde behoefte aan 75.000 nieuwe koopwoningen per jaar wordt al jaren niet voldaan. In 1999 werden er 52.500 nieuwe koopwoningen opgeleverd, vorig jaar waren dat er 41.000. De onderzoekers trekken nu de conclusie dat dit aantal dit jaar daalt tot 32.000.

De afgelopen maanden is het aantal nieuw opgeleverde woningen (zowel voor verhuur als verkoop) telkens naar beneden bijgesteld. Volgens De Reus is dat het gevolg van ,,proceduregeneuzel, daardoor schuiven plannen voor nieuwe woningen telkens door.''

Naast Neprom zijn ook het ministerie van Volkshuisvesting (VROM), de vereniging van woningcorporaties Aedes en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) betrokken bij het onderzoek. VROM spreekt de conclusies uit het rapport van Neprom tegen. Volgens het ministerie worden dit jaar in totaal 65.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan tachtig procent voor de verkoop is. VROM onderkent bij monde van de woordvoerder wel het tekort aan nieuwe woningen, en heeft een werkgroep ingesteld die ondermeer de capaciteitstekorten van de bouwsector en gemeentes onderzoekt.

    • Freek Staps