Sociaal plan rond bij Moulinex

De ontslagen werknemers van Moulinex hebben ingestemd met het akkoord tussen de bonden en de regering-Jospin over de afvloeiingsregeling. Slechts een kleine 2.000 van de 5.600 werknemers kunnen aan de slag bij de SEB, de concurrent van Moulinex, die het failliete bedrijf deels heeft overgenomen. De anderen, voor wie de regering een banenplan heeft klaarliggen, eisten een premie van 30.000 gulden naast de normale voorzieningen. De extra premie in geval van gedwongen ontslag is vastgelegd in de CAO van 1997. Vorige week dreigden werknemers een fabriek op te blazen als de premie niet werd uitgekeerd. Het nu gesloten akkoord voorziet in een uitkering op basis van het aantal dienstjaren.