Smokkelschip

De Amerikaanse marine zoekt in de Golf naar twee Amerikaanse en drie Iraakse zeelieden die vermist worden na het zinken van een oud vrachtschip dat gesmokkelde Iraakse olie vervoerde. Het schip, dat onder Panamese vlag voer, zonk tijdens een inspectie door de Amerikaanse marine in het kader van de controle op de naleving van de internationale handelssancties tegen Irak.