Scheiding kost land miljoen kinderen

Zonder alle echtscheidingen en verbroken relaties van de laatste 50 jaar zou Nederland nu één miljoen inwoners meer hebben gehad.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Gezinsraad hebben dit berekend in een gisteren gepresenteerde studie over relaties en gezinnen in de samenleving. Echtscheiden en verbroken relaties `kosten' de samenleving per generatie ongeveer 150.000 `verloren kinderen'. Over 50 jaar gerekend komt dat volgens deze berekening op 750.000. Omdat deze `virtuele kinderen' geen kinderen voortbrengen, komt het effect van scheiding op meer dan een miljoen in een halve eeuw.

In de studie wordt getracht de gevolgen te schetsen van de toegenomen individuele vrijheid van de laatste vijftig jaar, onder meer door verbreiding van de pil, de gewijzigde arbeidsrelaties en de grotere rol van de vrouw op de arbeidsmarkt. Ook het ,,verdwijnen van het hiernamaals'' wordt door de auteurs aangemerkt als belangrijke factor die mensen aanzet tot het nastreven van directe vervulling van behoeften. Kinderen worden steeds meer gezien als ,,last'' die wordt uitgesteld en ,,keuze die concurreert met andere doelen''. Van de huwelijken eindigt gemiddeld een op de vier in een echtscheiding, een cijfer dat sinds de jaren tachtig stabiel is. Tweede huwelijken stranden bijna twee keer zo vaak als eerste.

ECHTSCHEIDING: pagina 3