Poëzie

De Dichter des vaderlands heeft een amusante filippica over mij uitgestort (NRC Handelsblad, 8 november). Ik had, voor eigen rekening en niet namens het Fonds voor de Letteren, in de Volkskrant van 12 oktober geopperd om internet te gebruiken als alternatieve distributievorm voor poëzie: ,,Waarom niet een bundeltje van dertig pagina's op het net, zodat de lezer ze zelf kan uitprinten? Je houdt de verspreiding in eigen hand en je bent niet langer afhankelijk van een uitgever.''

Dit wordt door Gerrit Komrij verdraaid als een ,,voorstel het uitgeven van poëzie af te schaffen'', ja zelfs om ,,de poëzie in het algemeen af te schaffen''. Als de gelauwerde eenmaal weggaloppeert is er geen houwen meer aan: `beul', `agressie', `minachting' en meer van zulke knotsen zwaait hij in mijn richting. Een partijtje briesen is nooit weg, maar het moet liefst wel ergens over gaan. Dat doet het niet.

Steeds meer dichters melden dat zij wel hun bundels schrijven, maar dat hun vaste uitgever er niet toe komt om ze uit te geven, of soms pas met jaren vertraging. Dichters staan op rantsoen; uitgeversbeslissingen zijn niet meer vooral gebaseerd op kwaliteit maar op het beleid om niet meer dan `een stuk of wat bundels jaarlijks uit te geven'.

De bij pleidooien voor de vaste boekenprijs veelbezongen kruissubsidiëring de winst van een goed verkopend boek wordt ten dele aangewend voor het uitbrengen van een prestigieuze maar mogelijk verlies opleverende publicatie, zoals een dichtbundel is voorbij. Tegenwoordig moet elk boek zijn eigen jus opleveren, wil het genade vinden in het door rendementsdenken beheerste beleid van vooral uitgeversconcerns. Vandaar mijn suggestie aan dichters om een uitweg te vinden via internet waar de toegang tot de uitgever gebarricadeerd blijkt. Het afschaffen van (het uitgeven van) poëzie is dus niet door mij gepropageerd, maar wordt wel steeds meer door uitgevers in de praktijk gebracht.

Ook de Dichter des vaderlands maakt op het web terecht reclame voor de PoëzieClub die hij bezig is op te richten, en die beoogt hetzelfde probleem aan te pakken als ik deed: langs niet-commerciële kanalen een reeks poëziebundels te publiceren nu uitgeverijen steeds meer verzaken. Als hij daar het verketteren van een voorzitter van het Fonds voor de Letteren bij nodig heeft, soit.

    • H.U.Jessurun D'Oliveira
    • Voorzitter Fonds voor de Letteren