OESO: krapte op arbeidsmarkt rem op herstel groei

De krappe arbeidsmarkt in Nederland kan de komende jaren een herstel van de economische groei belemmeren. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in haar jongste jaarrapport, de World Economic Outlook. De OESO vreest dat de krapte op de arbeidsmarkt de lonen hoog houdt en de inflatie zal aanjagen. De internationale concurrentiekracht van Nederland kan daardoor geschaad worden.