Korthals: bedrijven zijn te laag verzekerd

Minister Korthals (Justitie) wil het bedrijfsleven dwingen om financiële voorzieningen te treffen voor uitkering van schadevergoedingen aan gedupeerden in geval van een calamiteit of andere bedrijfsongevallen. De rampen in Volendam en Enschede hebben volgens Korthals uitgewezen dat de overheid opdraait voor schadevergoedingen, omdat betrokken ondernemingen onvoldoende verzekerd.

Korthals zei dat in een gisteren uitgesproken `Machiavelli-lezing' in Den Haag. De minister wil bedrijven verplichten om bij bijvoorbeeld vergunningverlening financiële zekerheid te verschaffen op basis van een gedegen analyse van de schaderisico's en de daaraan verbonden kosten voor aansprakelijkheid.

Zoals de overheid nu opdraait voor geleden schade leidt tot een ,,sluipende ontwikkeling waarbij steeds meer schade voor rekening van de overheid komt''. De overheid wordt dan een soort 'collectieve stroppenpot', waardoor potentiële schadeveroorzakers volgens Korthals minder geneigd zijn om te investeren in risicopreventie.

Bedrijven zijn zich nu volgens Korthals onvoldoende bewust van hun verantwoordelijkheid bij het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen. ,,Dit leidt er toe dat bij calamiteiten benadeelden hun schade niet kunnen verhalen op degenen die daar primair verantwoordelijk voor zijn'', aldus Korthals.

De minister signaleert een groeiende weerzin bij maatschappelijke partners om zich aan regels te conformeren. ,,Ze eisen van de overheid bescherming, maar willen tegelijkertijd niet door haar gehinderd worden.''