Kamer laakt aanpak files door Netelenbos

Een meerderheid in de Tweede Kamer verlangt van minister Netelenbos (Verkeer) een grotere inzet om de files op de wegen te bestrijden. Dat bleek gisteren bij de behandeling van het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP).

PvdA, VVD en CDA willen dat Netelenbos voor het verkeer in de spits een hogere gemiddelde snelheid garandeert op de drukste wegen dan de huidige zestig kilometer per uur. De drie partijen vragen haar om een gemiddelde snelheid van negentig kilometer per uur mogelijk te maken. Volgens de fracties is de doorstroming dan veel beter. ,,Het milieu is daar ook bij gebaat'', aldus CDA-Kamerlid Eurlings.

Netelenbos vindt negentig kilometer per uur niet zinvol, omdat de problemen dan naar andere wegen worden verlegd. Bovendien zou optrekken van de zogenoemde garantiesnelheid in de spits extra aanpassingen van de wegen betekenen. Minister Netelenbos zei niets te voelen voor een ,,overdosis asfalt''.

Als blijkt dat zestig kilometer per uur niet wordt gehaald, zal mogelijk wél geld in de aanleg van wegen worden gestoken, maar Netelenbos zal dan eerst proberen de bestaande trajecten beter te benutten. Zestig kilometer is als norm gekozen, omdat uit onderzoek is gebleken dat bij lagere snelheden de capaciteit van de wegen sterk afneemt.

De Tweede Kamer toonde zich bijzonder sceptisch over het effect van een gedeeltelijk ondergrondse verbinding tussen de A6 en de A9 om daarmee de files te bestrijden. Tegen deze aansluiting is vooral bezwaar gemaakt door milieugroeperingen. De PvdA-fractie bleek het daar voor een deel mee eens en vroeg Netelenbos een alternatief uit te werken.

Andere partijen als D66, GroenLinks en de kleine christelijke fracties verwachten meer effect van een betere benutting van de bestaande wegen. Alleen de fracties van VVD en CDA zien de voorgestelde verbinding als een zinvolle oplossing voor de files op de A1 en de A6 naar Almere.