Israël prijst constructieve visie Powell

De Israëlische premier Sharon heeft gisteravond de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell geprezen voor zijn ,,constructieve benadering'' van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Sharon is bijzonder tevreden dat Powell in zijn met spanning afgewachte rede van gisteravond Israël niet adviseerde af te zien van zeven dagen volledige rust alvorens een Israëlisch-Palestijns bestand van kracht kan worden en een begin kan worden gemaakt met het uitvoeren van het Mitchell-plan.

Daarentegen verlangde de Amerikaan van de Palestijnse leider Yasser Arafat wel dat hij onmiddellijk een einde maakt aan geweld en anti-Israëlische opruiing. Hoewel dit door Palestijnse woordvoerders als onevenwichtig werd gekritiseerd, zagen zij positieve elementen in Powells dwingende oproep tot een einde van de Israëlische bezetting en uitvoering van resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. ,,De nederzettingenactiviteit moet stoppen en er moet een einde komen aan de bezetting'', zei Powell.

Dat de Amerikaanse minister ook de visie heeft van een leefbare Palestijnse staat naast Israël werd gisteravond door de Palestijnen verwelkomd. Het ontbreken van een tijdsbestek waarin de Palestijnse staat moet verrijzen werd echter door hen betreurd.

Dat Powell gisteravond geen nieuw vredesplan voor het Midden-Oosten ontvouwde maar vasthield aan het Mitchell-plan als opstapje naar vrede, stemde Jeruzalem gisteravond buitengewoon tevreden. Dit plan, dat door Israël en de Palestijnen is aanvaard, voorziet na het van kracht worden van een bestand in een reeks vertrouwenwekkende maatregelen als opstap naar hervatting van het vredesoverleg.

Minister Dani Naveh van Likud zei gisteravond niet te geloven dat het zover zal komen, omdat Arafat naar zijn zeggen de terreur tegen Israël niet zal stoppen. De regering-Sharon komt volgens deze gedachtegang niet voor de pijnlijke beslissingen te staan die Israël en de Palestijnen volgens Powell moeten nemen.

Jossi Beilin, socialistisch ex-minister en hoofdrolspeler in de totstandkoming van het akkoord van Oslo, meende dat er wel sprake is van een grote verandering in de Amerikaanse benadering van het Israëlische-Palestijnse conflict. Van non-interventie grijpt president George Bush tegen de achtergrond van de strijd tegen het terrorisme in het conflict in het Midden-Oosten in om deze brandhaard van terrorisme te blussen. De benoeming van admiraal Anthony Zinni tot speciale raadgever van Powell belast met de missie om Israël en de Palestijnen tot een duurzaam bestand te brengen is volgens Beilin de voorbode van Amerikaanse druk, ook op Israël.

Powell gaf geen parameters aan voor de oplossing van netelige problemen als Jeruzalem en het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk. De Amerikaan schilderde een beeld van het Palestijnse lijden onder de Israëlische bezetting en onderstreepte dat de nederzettingenpolitiek het Palestijnse vertrouwen in Israël ernstig heeft geschonden.

    • Salomon Bouman