Homeopathie

Nogal plotseling wordt Nederland geconfronteerd met een verbod op de verkoop van homeopathische middelen per 1 januari. In de commentaren is één aspect tot dusver onbelicht gebleven. Immers, velen van diegenen die nu gelukkig zijn met hun homeopathische middeltjes, zullen zich tot hun huisarts wenden met het verzoek om `een alternatief voor het alternatief'. Een antibioticum bijvoorbeeld (met alle nadelen vandien). Om nog maar niet te spreken over de substantiële verhoging van de zorgkosten die hiervan het gevolg zal zijn. Mijn conclusie is: lààt ze met hun extreme verdunningen (die niemand kwaad doen). Maar stel wel paal en perk aan de (potentieel gevaarlijke) kruidenmengsels.

    • J. van den Berg