Foto Vincent Bijlo

De foto bij het artikel `Ik besta bij de gratie van taal' over cabaretier Vincent Bijlo (in de krant van zaterdag 17 november, pagina 33) is niet gemaakt door Vincent Mentzel, maar door Evelyne Jacq.