Extra geld voor wachtlijsten GGZ

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgt er in 2002 ruim 250 miljoen gulden bij voor de aanpak van de wachttijden. Het tarievenbureau CTG heeft gisteren daartoe het budget van de Riaggs en inrichtingen verhoogd. Wel moet minister Borst (Volksgezondheid) de maatregel nog goedkeuren. Dit is te meer van belang omdat de verhoging 80 miljoen gulden hoger uitvalt dan was geraamd. Het CTG stelt Borst ook voor om de budgettering voor deze sector af te schaffen en te vervangen door een onafhankelijke indicatiestelling. Voor kortdurende hulp is dan een verwijzing door bijvoorbeeld de huisarts nodig, onafhankelijke regionale indicatieorganen moeten aangeven welke langer durende hulp iemand nodig heeft. De zorgverzekeraars moeten jaarlijks nagaan of de hulp doelmatig wordt verleend.