British Telecom moet kiezen

Is het nieuwe British Telecom een saai nutsbedrijf of wil het nog steeds graag een groeifonds zijn? Het concern hinkt op twee gedachten. Nu het zijn divisie voor mobiele telefonie heeft afgestoten is het meer op een nutsbedrijf gaan lijken, maar daar staat tegenover dat British Telecom dreigt een deel van zijn kasstroom te herinvesteren in andere groeimogelijkheden, al is nog niet duidelijk hoeveel. De beste kansen voor groei biedt Ignite, de divisie voor datadiensten van British Telecom, maar die markt lijdt onder overcapaciteit.

Bovendien moet British Telecom hoe dan ook efficiënter worden. Volgens Morgan Stanley zijn er 268 telefoonlijnen per werknemer, terwijl het Europees gemiddelde op 345 lijnen ligt. Maar snijden in een personeelsbestand met een hoge organisatiegraad vergt veel tijd, terwijl British Telecom het zich niet kan veroorloven om op de kwaliteit van zijn service te beknibbelen.

De aandeelhouders ontlenen weinig vreugde aan deze halfbakken toestand. De groei is ver te zoeken, de bezuinigingen zijn hooguit een compensatie voor de druk op de winstmarge. British Telecom kan de uitbetaling van het dividend beperken. Op basis van deze veronderstelling en gebruikmakend van de winstverwachting voor het begrotingsjaar tot maart 2003 leveren de aandelen een rendement van 2,9 procent. Voor de markt in zijn geheel ligt dat percentage gemiddeld op 2,6 procent en voor de pan-Europese nutsbedrijven gemiddeld op 3,5 procent. Het rendement is dus een weinig solide ruggensteun voor de koers.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly