Anciaux

In het artikel Prijs der Nederlandse Letteren is dringend aan herziening toe (in de krant van maandag 19 november, pagina 7) staat: ,,Weinigen betwijfelen dat Anciaux een dergelijke opdracht uit de weg zou zijn gegaan.'' Daar had moeten staan: ,,...dat Anciaux die opdracht niet uit de weg zou zijn gegaan.''