Alliantie wil tóch praten over bestuur

De Noordelijke Alliantie is bereid deel te nemen aan een interim-bestuur voor Afghanistan dat ,,breed, multi-etnisch en volledig representatief'' is. Mogelijk heeft zaterdag een overleg plaats in Duitsland.

Volgens James Dobbins, de Amerikaanse gezant voor de Afghaanse oppositie, hebben verschillende leiders van de Alliantie hem gisteren verzekerd mee te werken aan de vorming van een nieuwe regering in Afghanistan.

Dobbins heeft gesproken met de etnische facties die deel uitmaken van de Alliantie. Burhanuddin Rabbani, de president van Afghanistan voor de machtsovername van de Talibaan in 1996, zou hebben ingestemd deel te nemen aan het overleg, georganiseerd door de Verenigde Naties in Bonn of Berlijn.

De Noordelijke Alliantie heeft onderwijl enkele duizenden strijders van de Talibaan en Al-Qaeda in de belegerde Noord-Afghaanse stad Kunduz een ultimatum gesteld. Wanneer zij zich niet binnen drie dagen overgeven, zal de alliantie de enclave aanvallen.

De Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, heeft gisteren gezegd dat hij niet wil dat de militanten van Al-Qaeda ontsnappen naar het buitenland. ,,Ik hoop dat ze óf worden gedood, óf gevangen worden genomen'', aldus de minister.

De plaatsvervangende ambassadeur van Rusland bij de Verenigde Naties, Gennadi Gatilov, heeft gisteren met de VN-gezant voor Afghanistan, Lakhdar Brahimi, deelgenomen aan een besloten vergadering van de permanente leden van de Veiligheidsraad. Volgens Gatilov bestaat ,,grote hoop'' dat de verschillende groeperingen zullen meewerken aan de vorming van een nieuwe regering. De Veiligheidsraad hoopt vandaag een voorstel te doen over de locatie van het overleg. Die plaats was een groot obstakel.

De belangrijkste factie binnen de Alliantie, Rabbani's partij Jamiat-i-Islami, die de Afghaanse hoofdstad Kabul vorige week tegen de wensen van de internationale diplomatieke wereld heeft ingenomen, heeft nu de eis laten varen dat gesprekken over een toekomstige regering alleen in Kabul kunnen plaatshebben.

In de Afghaanse hoofdstad worden verschillende diplomatieke pogingen ondernomen om de Alliantie rond de tafel te krijgen. Behalve de Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties een afgevaardigde naar Afghanistan gestuurd om te praten met de oppositiegroepen. De plaatsvervanger van Brahimi, Francesc Vendrell, is sinds zaterdag in Kabul. Ook Moskou heeft een delegatie naar Afghanistan gestuurd.

De internationale gemeenschap is beducht voor een Afghaanse regering waarin de etnische meerderheid van Afghanistan, de Pathanen, niet is vertegenwoordigd.

DE WEG NAAR KABUL: pagina 5