`Zet meer agenten in voor VN-taken'

De inzet van politieagenten voor vredesmissies van de Verenigde Naties (VN) moet ten minste worden vertienvoudigd. Dat stelt Hans van Duijn, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), na een werkbezoek aan de Algemene Vergadering van de VN in New York. Hij nam daar deel aan een regeringsdelegatie die overleg voerde over de inzet van politieagenten en marechaussee bij vredestaken.

Het kabinet heeft afgelopen zomer aan de Tweede Kamer voorgesteld 160 man marechaussee en veertig reguliere agenten voor dat werk vrij te maken. Daarbij zou de marechaussee operationele taken op zich nemen en zou de rol van de politieagenten beperkt blijven tot begeleiding bij de opzet van nieuwe politieapparaten.

Van Duijn vindt de veertig agenten die Binnenlandse Zaken beschikbaar wil stellen nog geen promille van de totale Nederlandse politiecapaciteit van 45.000 agenten onvoldoende. Hij stelt voor 450 agenten voor VN-vredesmissies vrij te maken.

Volgens Van Duijn komt dit criterium van 1 procent van de politiecapaciteit overeen met het aantal agenten dat andere West-Europese landen, zoals Zweden, Duitsland en Ierland, voor dergelijke vredestaken beschikbaar stellen. Om een contingent van 450 VN-agenten beschikbaar te hebben, moeten 1.500 agenten voor dergelijk werk worden opgeleid en vrijgemaakt, heeft de NPB becijferd.

Het Nederlands Politie Instituut is het niet met het voorstel van Van Duijn eens. Volgens een woordvoerder beantwoordt Nederland met het uitzenden van veertig agenten voldoende aan de ondersteuning waar de VN om gevraagd hebben. ,,Het voorstel van Van Duijn gaat dan ook wel erg ver.''

Van Duijn erkent dat zijn voorstel heel wat voeten in aarde zal hebben, al was het maar omdat er in VN-verband ervaring noch capaciteit voorhanden is om zo veel agenten te trainen voor vredemissies. ,,Terwijl uit te zenden agenten wel goed op de hoogte moeten zijn van het internationale politieke en culturele klimaat, en ze moeten kunnen samenwerken met collega's uit andere landen.''

Van Duijn waarschuwt voor het werven van avonturiers. ,,Het gaat om risicovol werk in moeilijke omstandigheden. Daar heb je goede en stabiele agenten voor nodig.''