Van der Ploeg en Anciaux akkoord over prijs Reve

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) sluit zich aan bij de opstelling van Vlaams cultuurminister Anciaux in de zaak-Reve. Van der Ploeg heeft maandagochtend contact gehad met Anciaux, die niet wil dat de Belgische koning Albert de Prijs der Nederlandse Letteren uitreikt aan Gerard Reve. Dit omdat Reve's vriend Joop Schafthuizen verdacht wordt van ontucht meteen minderjarige. Van der Ploeg zei zondag voor Radio 1 dat hij het zeer betreurt dat koning Albert de prijs niet uitreikt en dat hij zou proberen om een oplossing te vinden die recht doet aan ,,de grote betekenis van Reve als een van de grootste Nederlandse schrijvers''. Van der Ploeg reageerde op D66-Kamerlid B. Dittrich, die hem in het tv-programma Buitenhof opriep om zich van Anciaux te distantiëren.

Anciaux heeft Van der Ploeg, volgens diens woordvoerder, ervan weten te overtuigen dat ,,alles is geprobeerd om de prijs toch nog uit te kunnen reiken''. Overwogen is om Anciaux de prijs uit te laten reiken, maar ,,alle pogingen hebben tot niets geleid.'' Van der Ploeg erkent dat de prijsuitreiking ,,een Belgische aangelegenheid is'' en dat hij begrip heeft voor de Belgische gevoeligheid in deze kwestie.