Thom de Graaf voert lijst D66 aan voor Kamerverkiezingen

Het congres van D66 heeft Thom de Graaf, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, afgelopen zaterdag gekozen als lijsttrekker van de partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van volgend jaar mei. De Graaf kreeg 470 van de 574 uitgebrachte stemmen.

Tegenkandidaat Hein Westerouen van Meeteren kreeg 92 stemmen. De derde kandidaat, de 21-jarige Dennis van Nieuwenhuizen, kreeg negen stemmen.

De programma's van de beide tegenkandidaten verschillen niet met die van De Graaf. Wel staan zij alle twee een agressievere opstelling van D66 voor. ,,We moeten onze braafheid achter ons laten'', zei Westerouen van Meeteren.

Van Nieuwenhuizen vond daarnaast dat de partijtop te weinig luisterde naar de afdelingen.

In zijn toespraak tot het congres ging De Graaf uitvoerig in op de verdiensten van D66 in het paarse kabinet. Hij hield voorts een krachtig pleidooi voor een nieuwe overheid. De Graaf verzette zich fel tegen de ideeën van Leefbaar Nederland om het aantal vluchtelingen dat in Nederland wordt toegelaten, te binden aan een quotum van 10.000. ,,Mensen die als vis worden behandeld. En iedereen staat er gefascineerd bij te kijken, want dat is nog eens nieuw en fris in de politiek. Nu, nieuw is het niet, en fris al helemaal niet'', aldus De Graaf.

Hij sprak nog eens zijn steun uit voor de strijd tegen het internationaal terrorisme, maar hij had ook kritiek op de Amerikaanse benadering. De uitspraak van de Amerikaanse president Bush die heeft gezegd ,,wie niet voor ons is, is tegen ons'', noemde De Graaf ,,ridicuul''. Hij zei dat juist omdat de wereld solidair is met de Verenigde Staten, de wereld ook iets kan terugvragen. ,,Er zijn 250 miljoen Amerikanen die beschermd willen worden tegen gruwelterreur, maar er zijn ook 800 miljoen mensen die honger lijden in de wereld. De strijd tegen armoede is even belangrijk als de strijd tegen terrorisme'', aldus de Graaf.

Ook hekelde hij de afwijzende houding van de Amerikaanse regering tegenover de vorming van een Internationaal Strafhof.

De nieuwe D66-lijsttrekker noemde het ,,onbegrijpelijk'' dat het land dat voorop wil gaan in het herstel van de internationale rechtsorde, zelf ,,geen boodschap'' zegt te hebben aan het Internationaal Strafhof.