Rusland begint besprekingen met rebellen Tsjetsjenië

De Russische regering en de Tsjetsjeense rebellen zijn onderhandelingen begonnen. De besprekingen mogen van de Russen geen ,,politieke onderhandelingen'' heten maar slechts ,,gesprekken''. Gisteren hebben vertegenwoordigers van de strijdende partijen elkaar niettemin ontmoet. In de VIP-ruimte van het internationale vliegveld bij Moskou notabene.

Van Russische zijde worden de gesprekken gevoerd door Poetins gevolmachtigde Viktor Kazantsev, die in de Kaukasus de hoogste is in de Russische hiërarchie na president Poetin. Ruim een maand geleden dreigde hij de rebellen nog met een ultimatum (`ontwapening binnen 72 uur of vernietiging'). Namens de Tsjetsjeense president Maschadov nam Achmed Zakajev deel. Maschadov is na de eerste oorlog (1994-'96) tot president gekozen, maar wordt sinds 1998 niet meer door Moskou erkend. Zakajev kwam gisteren uit Turkije gevlogen, werd buiten de douane om naar de VIP-ruimte geloodst en kon daarna vrijelijk naar Istanbul terug. Formeel wordt Zakajev door de Russische justitie gezocht. De autoriteiten legden hem maar één hindernis in de weg: hij kon niet met de pers spreken.

Kazantsev ontkende na afloop dat hij in het overleg concessies zou doen. ,,Alles verloopt volgens de richtlijnen van president Poetin'', aldus de ex-generaal die bij het begin van de tweede Tsjetsjeense oorlog in 1999 het bevel voerde over de Russische troepen. Sinds anderhalf jaar is hij `gevolmachtigd vertegenwoordiger' in de zuidelijke regio.

Eind september had Poetin de weg naar besprekingen onder strikte voorwaarden geopend. ,,Wij zijn bereid tot elk contact met wie dan ook'', aldus de president toen. Hij voegde er wel aan toe dat alleen ,,ontwapening en integratie in een vreedzaam samenleven'' onderwerp van gesprek konden zijn. Een woordvoerder van Zakajev sprak tegen dat de besprekingen zo beperkt zijn. ,,We proberen het eens te worden over de voorwaarden voor het beëindigen van de militaire strijd.'' Zakajev zelf liet zich later in Istanbul in vergelijkbare bewoordingen uit. Zelfs Kazantsev toonde zich optimistisch over ,,voortzetting van de dialoog''.

De `antiterroristische campagne' in de Kaukasus heeft officieel bijna vijfduizend Russische soldaten het leven gekost. Een veelvoud aan rebellen zou zijn omgekomen.