Middelen homeopathie uit schappen

De termijn waarbinnen homeopathische middelen moeten worden geregistreerd wordt niet verlengd. Zo luidt de uitspraak in het kort geding tussen de Bond van farmabedrijven Nederland en het ministerie van Volksgezondheid. Zo'n tienduizend zelfzorgmiddelen moeten daardoor op 1 januari aanstaande uit de schappen van winkels zijn verwijderd.

Volgens een Europese richtlijn moeten per 1 januari aanstaande alle geneesmiddelen, waaronder ook homeopathische, geregistreerd zijn om de kwaliteit te bewaken. Advocaat mr. M. Zee van de bond zei tijdens de zitting van 9 november dat de leden van de bond te weinig tijd hebben gehad om dossiers van hun producten te maken. Volgens Zee houden fabrikanten in Duitsland en Frankrijk geen rekening met de tijdsdruk hier, de uiterlijke registratiedatum is daar in 2008. ,,Veel Nederlandse producenten zijn voor de informatie voor het maken van dossiers afhankelijk van hen''. Om de producenten tegemoet te komen is de einddatum van registratie eerder al uitgesteld. ,,Dit was in strijd met de Europese regelgeving én in strijd met het advies van de Raad van State'', zei landsadvocaat M. de Witte tijdens de zitting. ,,Minister Borst kan niet nog eens tegen de regels in handelen.''