Meer geld voor centra gezondheid

Gezondheidscentra met acute financiële problemen krijgen extra geld. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd van 500.000 gulden per jaar per centrum naar 650.000 gulden.

Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt. In gezondheidscentra werken huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en thuiszorg samen onder één dak. Volgens Borst draagt deze manier van werken bij aan een efficiëntere zorg van hogere kwaliteit.

Acht gezondheidscentra in Vinex-wijken raakten recent in de problemen doordat banken sinds afgelopen voorjaar een extra garantstelling eisen als zij om een lening vragen. ,,Gezondheidscentra hebben in de beginjaren vaak moeite om de zaak financieel rond te krijgen'', aldus E. Elsinga, directeur marktgroep gezondheidszorg bij ING Bank. Volgens Elsinga komt dit mede door de hoge huisvestingskosten in Vinex-wijken.

N. Bernts, directeur van de Landelijke Vereniging van Gezondheidscentra (LVG), noemt de aangekondigde maatregelen ,,zeker een vooruitgang''. Of zij afdoende zijn om de financieringsproblemen van startende gezondheidscentra op te lossen is volgens hem ,,nog onzeker''. ,,Als gezondheidscentra de extra subsidiegelden niet mogen inzetten als reserve, zullen de banken hen leningen blijven weigeren'', voorspelt hij.

R. van Breugel, directeur van Geïntegreerde Eerstelijnszorg Randstad zuidwest (GER), de exploitant van drie gezondheidscentra in Ypenburg, een Vinex-wijk bij Den Haag, is ,,voorzichtig positief''. ,,We kunnen nu opnieuw gaan praten met de banken.'' Van Breugel zegt nog niet te kunnen overzien of de acute financiële problemen van de GER nu opgelost zijn. ,,In haar brief meldt de minister niet hoeveel extra geld wij als noodlijdend gezondheidscentrum krijgen.''

Vanaf 2003 moeten de circa 150 gezondheidscentra onder de Wet tarieven gezondheidszorg gaan vallen. Nu zijn dat nog de AWBZ en de Ziekenfondswet. Volgens een woordvoerder van Borst kan dit de centra ,,de nodige wettelijke bescherming bieden, die financiële tekorten en financieringsproblemen moet voorkomen.''