GroenLinks blij over opschorten steun aan oorlog

De partijraad van GroenLinks heeft afgelopen zaterdag in Utrecht zijn goedkeuring gehecht aan het standpunt van de Kamerfractie inzake de oorlog in Afghanistan, en opgelucht gereageerd op de `opschorting' van de steun van GroenLinks aan de bombardementen.

Na een debat met fractievoorzitter Rosenmöller en Kamerlid Karimi werd een motie van de GroenLinks-jongerenbeweging Dwars, waarin de steun van de fractie aan de oorlog werd veroordeeld, ingetrokken. Rosenmöller ontkende bij herhaling dat de `opschorting' van de steun aan de bombardementen vorige week was afgekondigd om mogelijke kritiek van de partijraad te ondervangen. In veel partijafdelingen, zo bleek ook in de partijraad, was grote onrust ontstaan over de steun van de partij aan de oorlog in Afghanistan.

Onduidelijk bleef, hoe GroenLinks nu staat tegenover andere aspecten van de oorlog. Rosenmöller sloot hernieuwde steun aan bombardementen niet uit, wanneer de Talibaan zich zouden verzetten tegen de vestiging van een brede coalitieregering in Afghanistan. Aan zo'n regering zou dan wel een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN ten grondslag moeten liggen, aldus Rosenmöller.

GroenLinks behoudt zich, verklaarde hij, bij elke stap in de oorlog en andere aspecten van de internationale terrorismebestrijding het recht voor na te gaan, of de partij daaraan zijn goedkeuring kan hechten.

De lijn die de fractie tot nu toe gevoerd heeft, werd vooral krachtig verdedigd door Karimi, die zich op de bijeenkomst stoorde aan de bij sommige leden van de partijraad bestaande neiging, Osama bin Laden en de zijnen als `spreekbuis der armen' te beschouwen. ,,Vergeet niet dat de fundamentalisten hun eigen agenda hebben'', aldus de uit Iran afkomstige Karimi. ,,En die agenda heeft met democratie niets te maken''.

Het bestuur van GroenLinks wees voorstellen uit de partijraad van de hand, dat GroenLinks het manifest van de beweging `Stop de moderne oorlog' zou ondertekenen. Dit manifest wijst al te categorisch iedere Nederlandse militaire betrokkenheid van de hand, aldus partijvoorzitter De Rijk. Wel hoopt GroenLinks, dat haar vertegenwoordigers voortaan het woord mogen voeren op de door `Stop de moderne oorlog' georganiseerde demonstraties.