Vrijspraak in Salt Lake City-schandaal

Het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van de Olympische Spelen beleefde een geruisloos einde in een Amerikaanse rechtszaal. Een federale rechter verwierp de laatste elf klachten tegen Tom Welch, de voormalige voorzitter van het kandidaatscomité, en de toenmalige vice-voorzitter, Dave Johnson.

Welch en Johnson speelden een hoofdrol in het omkopingsschandaal. Zij werden ervan verdacht stemmen van IOC-leden te hebben gekocht. Anton Geesink was een van de slachtoffers. Hij werd in het onderzoek naar omkoping betrokken wegens een gift van 5.000 dollar, die Welch aan de toenmalige `Stichting Vrienden van Anton Geesink' had verstrekt. Dat geld werd overigens aangewend voor de Mobiele Olympische Academie van het Nederlandse IOC-lid, die er met een lichte waarschuwing vanaf kwam. Voor tien andere IOC-leden liep het onderzoek minder gunstig af; zij werden uit hun functie ontheven. Bovendien werd om het aftreden van de toenmalige voorzitter Juan Antonio Samaranch geroepen.

De officiële aanklacht tegen Welch en Johnson luidde, dat zij verantwoordelijk werd gesteld voor het aanwenden van 2,5 miljoen gulden om IOC-leden met betalingen er toe te bewegen hun stem voor de Olympische Winterspelen van 2002 aan Salt Lake City te geven. Kort voordat zij in juli 2000 werden aan geklaagd, verwierpen Welch en Johnson een voorstel van de aanklagers om in ruil voor strafvermindering een van de telasteleggingen te erkennen. Beiden weigerden, omdat zij van hun onschuld overtuigd waren.

Naar aanleiding van de affaire in Salt Lake City zuiverde het IOC ook de regels. Leden mogen geen kandidaatsteden meer bezoeken.

Op de achtergrond bleven de gerechtelijke onderzoeken in Amerika echter doorsluimeren. Die bedreiging is nu voorbij. Het IOC kan verder werken aan het oppoetsen van het geschonden blazoen. Olympische bestuurders waren bang dat een smeuïge rechtszaak de Winterspelen zou gaan overschaduwen. De Amerikaanse regering beschikt over diverse belastende documenten. Samaranch zei vorig jaar bang te zijn dat ze tijdens de Spelen naar buiten zouden worden gebracht.

Die vrees is waarschijnlijk ongegrond nu de rechtbank de aanklachten tegen Welch en Johnson heeft afgewezen.

Inmiddels dreigt een nieuw thema de aandacht van de wintersport af te leiden: veiligheid.