Verzekerd naar Afghanistan

Levensverzekeringen van militairen gelden ook als zij betrokken raken bij operaties in en rond Afghanistan. Dat is het ministerie van Defensie gisteren overeengekomen met het Verbond van Verzekeraars. Bij levensverzekeringen (gekoppeld aan een hypotheek) kan een molest-clausule van kracht zijn, waardoor verzekeraars niet hoeven uit te keren als verzekerden bij oorlogshandelingen om het leven komen. Voor militairen die betrokken zijn bij vredesoperaties zoals in Bosnië of Eritrea is in het verleden al een uitzondering gemaakt.