Vaste combinaties

Ook al is macro-economische modellenbouw voor kleinere beleggers een ver-van-m'n-bed-show, dat wil niet zeggen dat het niet nuttig is om te weten hoe top-down beleggers denken. Opmerkelijk is de hoge mate van consensus op dat punt. Het zijn min of meer vaste combinaties. Een paar voorbeelden:

Financiële sector. Best in hoogconjunctuur. Wel onderscheid maken tussen banken en (levens-)verzekeraars. Bankaandelen zijn het meest cyclisch. Worden dus verkocht als conjunctuur afzwakt, uit vrees voor verliezen op verstrekte kredieten. Verzekeraars doen vooral in langlopende pensioencontracten, hebben stabielere inkomsten en zijn dus wat defensiever. Alle financiële waarden zijn aantrekkelijk bij daling van de lange rente.

Energiesector. Als de economie groeit, groeit het energieverbruik. Als olieprijzen stijgen door grote vraag naar energie, duwen die de koersen van oliemaatschappijen omhoog. Energie is conjunctuurgevoelig, maar beperkt. Neerwaarts beperkt, omdat energieverbruik altijd op zeker minimumniveau zal blijven. Opwaarts, omdat de oliesector een rijpe markt is waar winstgroeipotentieel beperkt is.

Voeding, dranken en supermarkten. Behoren tot de minst cyclische, dus meest defensieve sectoren. Eten en drinken, en wassen en boenen gaan gewoon door, ook als mensen minder te besteden hebben. Bedrijven die in de drank-, voedings-, en wasmiddelenindustrie zitten, merken net zoals supermarktketens dus weinig van een teruglopende economie Food en Food Retail, zoals deze sectoren in het jargon heten, worden gekocht als het economisch slechter gaat.

Duurzame consumentengoederen. Fabrikanten van keukenapparatuur, consumentenelektronica en ook autos, zaken kortom waarvan mensen de vervanging zullen uitstellen als ze minder te besteden hebben, zijn bij uitstek conjunctuurgevoelig. Aandelen van deze sector worden dus volop gekocht als de conjunctuur aantrekt en verkocht als die afzwakt. Wel oppassen: het toe- en afnemen van economische groei loopt niet altijd helemaal in de pas met het stijgen en dalen van het consumentenvertrouwen. Voor de sector is dat laatste natuurlijk maatgevend.

Informatie- en communicatietechnologie. Makers van computers en (mobiele) telefoons, bedenkers van software, bouwers van kabelnetwerken, ze worden allemaal tot de ICT-sector gerekend. Tot voor kort werd gedacht dat het groeipotentieel voor deze sector zó groot was dat je erin kon beleggen in zowel hoog- als laagconjunctuur. Dat bleek een vergissing. Ook ICT is een cyclische sector, net zoals bijvoorbeeld chemie. Wordt dus gekocht als de conjunctuur op z'n dieptepunt zit om snel te profiteren als herstel op gang komt. Zo kan over elke denkbare sector en subsector wel een kleine beschouwing worden gemaakt. Banken en vermogensbeheerder die het goed met hun klanten voorhebben zullen er alles over willen vertellen.

bertbakker@nrc.nl

Dit is de laatste aflevering van deze rubriek.

    • Bert Bakker