Ster verwacht minder inkomsten

Reclameverkoopbureau de Ster heeft de verwachte inkomsten voor de komende jaren fors verlaagd. De verwachte daling bedraagt zo'n 168 miljoen gulden in de periode tot 2005. Dat blijkt uit de Meerjarenbegroting 2002-2006 van de publieke omroep, zo meldt het vakblad Adinformatie. Aanleiding voor de bijstelling zijn de teleurstellende economische ontwikkeling en de sterk gedaalde reclame-inkomsten van telecom- en internetbedrijven. De raming is gebaseerd op een economische groei van 3,5 procent in 2001 en 2,5 procent per jaar daarna. Worden die ramingen niet gehaald worden, dan kan de inkomstendaling nog groter zijn.