Samas soepel voor insiders

De insiderregeling van kantoorinrichter Samas voldoet niet aan de minimumvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de beleidslijnen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Topman Hans de Mos verkocht en kocht dit jaar, binnen zes maanden tijd, aandelen in zijn eigen bedrijf. De STE wijst dergelijke verkoop- en aankooptransacties (en andersom) binnen een periode van een halfjaar af.

Met de tijdslimiet van een halfjaar wil de beurswaakhond actieve handel en speculatie door bestuurders zoveel mogelijk uitbannen. De beleidslijn, waarin een model met minimumvoorwaarden staat beschreven voor insiderregelingen van beursgenoteerde ondernemingen, is een toelichting op artikel 46 van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Dat artikel heeft betrekking op het gebruik van voorwetenschap door zogenoemde insiders (bestuurders, commissarissen en directe familie).

Volgens een woordvoerder van de STE mogen ondernemingen afwijken van de voorgeschreven minimumeisen. ,,Maar wij bevelen ze wel nadrukkelijk aan. In principe ga je ervan uit dat aan de minimumnormen wordt voldaan. Als ervan afgeweken wordt, kunnen wij aan de bel trekken'', zegt de woordvoerder. Samas maakte zich dus niet schuldig aan een strafbaar feit.

Bestuursvoorzitter De Mos verkocht in april aandelen (tegen een koers van 18 en 18,40 euro), waarmee hij ruim 160.000 euro winst maakte. In september kocht hij vervolgens weer voor 226.000 euro aandelen bij (à 11,30 euro).

De Mos stelt in een reactie dat Samas het compliancereglement juist heeft verscherpt. ,,We hebben zelfs een externe compliance officer aan wie de transacties moeten worden gemeld. Voordat een transactie plaatsheeft, is er ook nog een jurist binnenshuis die ernaar kijkt. Bij ons worden dergelijke transacties driedubbel gecheckt. Wij letten daar nauwkeurig op.''

De Mos wijst er ook op dat hij de recent gekochte aandelen nog steeds in bezit heeft. Het is volgens De Mos een ander verhaal wanneer je eerst koopt en binnen korte tijd weer verkoopt. ,,De STE heeft er ook niets over laten horen.''

    • Philip de Wit