Rectificatie

Door een technische fout zijn vorige week in de brievenrubriek de namen van twee briefschrijvers (Albert van der Schoot en Rien Vermeulen) omgewisseld. Hierdoor werd ook het naschrift van Piet Borst moeilijker te begrijpen. Onze excuses aan de briefschrijvers, Piet Borst en de lezers.