Pronk vanaf begin tegen aanval van Amerikanen

Minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) is vanaf het begin tegenstander geweest van de Amerikaanse bombardementen in Afghanistan. Dat verklaarde hij gisteravond in het tv-programma Barend en Van Dorp. Pronk distantieerde zich echter niet nadrukkelijk van het regeringsbeleid en erkende dat hij ,,in deze existentiële zaak'' als minister politiek medeverantwoordelijk is voor het gevoerde beleid. ,,Je bent erbij'', zei hij.

Pronk (PvdA) sprak zich niet uit over het ter beschikking stellen van 1.400 Nederlandse militairen aan de door de VS geleide oorlog tegen het terrorisme. De beslissing daarover, zei Pronk, is in het kabinet genomen toen hij vorige week op de klimaatconferentie in Marokko was, en hij was ,,daar niet bij betrokken''.

Pronk zei dat de Nederlandse houding ten aanzien van de Amerikaanse oorlog in de ministerraad al meerdere malen tot debatten heeft geleid. Hij gaf echter geen antwoord op de vraag of er nog meer bewindspersonen tegen de oorlog waren. Al eerder was uit Haagse bron bekend, dat premier Kok de beslissing over de uitzending van Nederlandse militairen aanvankelijk enkele dagen had willen uitstellen, maar het is onduidelijk of dat mede werd ingegeven door Pronks afwezigheid. Tot verwondering van verschillende fracties ontbrak de premier donderdag in de Tweede Kamer bij het debat over de uitzending.

Pronk zei verder dat zijn dertiende plaats op de kandidatenlijst voor de volgende Kamerverkiezingen verband hield met zijn `onafhankelijke opstelling'. In een kennelijke verwijzing naar fractieleider Melkert zei Pronk dat onafhankelijkheid ,,niet door iedereen wordt gewaardeerd''.

Hoofdartikel: pagina 9