Madrassa's

Een Pakistaanse koranschool, een madrassa, dat is pas privatisering. Staatsscholen gingen dicht en er kwamen door het buitenland gesubsideerde koranscholen voor in de plaats. Zo werd het kader gekweekt voor de Talibaan. President Musharraf is de invloed van fundamentalisten op madrassa's in snel tempo aan het beperken en misschien komt er meer staatsonderwijs.

Nederland is toe aan de madrassa. Dankzij 28 jaar onderwijsfundamentalisme van de PvdA, gecombineerd met bezuinigingen (,,beter én goedkoper''), is er een schrijnend lerarentekort, vooral in scholen aan de onderkant van de samenleving. De roosters en de telkens wisselende sturing zijn naar wens van de PvdA en het ambtelijke apparaat, maar kunnen niet worden ingevuld. Er vallen grote hiaten in het lesprogramma. Achterstandsleerlingen staan het vaakst op straat.

Minister Hermans heeft woensdag het zoveelste plannetje ontvouwd om oud-leraren terug te lokken. Een private madrassa is goedkoper. Zou Saoedi-Arabië geen subsidie kunnen geven voor geprivatiseerde imamzendelingen?

    • Maarten Huygen