Leidse tram

Temidden van alle rampspoed van de afgelopen maanden was het heerlijk om in de krant van 9 november te lezen dat de stad Leiden haar tram terugkrijgt.

Sinds 1960 rijdt er geen tram meer door de Breestraat en via Lammenschans richting Den Haag. Sinds 1960 had Leiden haar aantrekkelijkheid voor mij goeddeels verloren. De sfeer van de stad werd zeer sterk bepaald door dat prachtige stadstrammetje van Oegstgeest naar de Hoge Rijndijk, door de blauwe tram van Den Haag naar Katwijk aan Zee evenals door de gele tram die als eindpunt de boulevard in Noordwijk aan Zee had. Een bus is geen massavervoermiddel. Nooit en te nimmer kan de bus met de tram concurreren.

Wat een kostelijk vooruitzicht dat de tram weer door de Breestraat zal rijden en via het Stationsplein (waar vroeger de lus was zodat de trams konden keren) naar de badplaatsen zal zoeven. Het is niet alleen geweldig voor Leiden, ook Katwijk en Noordwijk zullen daardoor een meerwaarde krijgen. En nu maar hopen dat de raadslieden van Leiden echt verstandig zullen zijn en hun vooruitziende blik niet laten vertroebelen door kleinzielige bezwaren.