Leeuwarden hief 4 mln te veel belasting

De gemeente Leeuwarden moet een kleine vier miljoen gulden terugbetalen aan organisaties en particulieren als gevolg van te hoog aangeslagen heffingen onroerend zaak belasting over de periode 1997-2000.

Dit heeft wethouder H. de Haan (PvdA) gisteravond bekendgemaakt. In mei van dit jaar werd al bekend dat Leeuwarder belastingambtenaren fouten hadden gemaakt bij de vaststelling van ozb-tarieven voor dit jaar. De schade bedraagt ongeveer vijf miljoen.

Tachtig particulieren voerden bezwaar- en beroepsprocedures tegen de te hoge aanslagen als gevolg van verkeerde taxaties. Volgens De Haan is de vier miljoen gulden, op een begroting van 600 miljoen, een tegenvaller. ,,Het is eenmalig even flink slikken, maar dan zijn we ook in één keer van het probleem af.''

Gisteravond maakte de gemeente het rapport van onderzoeksbureau Monsma & Partners (over de risico's die de gemeentelijke belastingdienst liep) vervroegd openbaar. De vorige maand opgestapte burgemeester L. van Maaren-Van Balen (PvdA) had die deze zomer al naar buiten willen brengen. Van Maaren had portefeuillehouder De Haan niet ingelicht over het inschakelen van een extern bureau om de ozb te onderzoeken. Volgens De Haan was Van Maarens wens tot openbaarmaking een van de factoren die de samenwerking tussen de burgemeester en de wethouders onder druk zette.

Uit het rapport blijkt dat de mandaatstelling voor de belastingheffing onduidelijk is, de gemeentelijke belastingverordeningen te veel versnipperd zijn over drie diensten en dat er te weinig kwalitatief goed personeel is.

Wethouder De Haan verklaarde dat er financiële risico's kleven aan de openbaarmaking van het rapport, omdat particulieren of instellingen alsnog kunnen procederen. Hoe groot die schade is kon ze niet aangeven.

De wethouder gaf toe dat het rapport ,,misschien niet op deze manier'' naar buiten was gekomen, als Van Maaren er in een interview met de Volkskrant, dat over het rapport beschikte, niet uit had geciteerd. De Haan: ,,Maar de conclusies zijn dezelfde.'' In een brief aan het college stelt Monsma overigens dat de gemeente ,,adequaat'' op de door hen geschetste risico's reageerde, door het nemen van diverse maatregelen.

De Waarderingskamer, de landelijke toezichthouder op de Wet Onroerend Zaakbelasting, is bezorgd over de situatie in Leeuwarden. Gewezen wordt op het structurele personeelstekort. Een gemeente ter grootte van Leeuwarden (88.000) heeft voor een adequate uitvoering van de WOZ tien full-time medewerkers nodig; dat waren er drie. Afgesproken is dat de Waarderingskamer de Leeuwarder belastingdienst begeleidt bij de hersteloperatie.