Kranten jatten

Herman Vuijsje ziet de aanval van 9-11 als een `...grootschalige variant van kranten jatten uit een onbewaakt krantenrek...'. Een andere inschattingsfout die hij maakt is dat vrome, godsdienstigen niet zouden handelen in drugs (zoals de Talibaan wel doen); ergo, dat godsdienst dus niet hun motief voor de aanval kan zijn.

De aanval op het WTC is evenwel overduidelijk een actie van mensen die kerk en staat niet willen scheiden en die zich op typische machowijze geschoffeerd voelen door iedereen die hun Heilige Boek niet onderschrijft. Rushdie klaagde daar tien jaar geleden al over. Galileo Galilei klaagde daar ruim vierhonderd jaar geleden al over. En recentelijk hebben we in Nederland de escapades van bisschop Gijsen en zijn kudde nog kunnen observeren. Echt godsdienstige mensen kunnen staat en kerk niet echt scheiden.

Ze zijn politiek gezien Platonisten fundamenteel tegen consensus als sociaal sturingsinstrument en dus anti-democratisch. Dat is waar de pesterijen tegen Galilei, tegen Rushdie en tegen de bewoners van het WTC over gaan: tegen de vrije productie en verspreiding van informatie, belichaamd in de democratie. Omdat echt godsdienstige mensen (doorgaans mannen) staat en kerk niet echt scheiden zijn ze de geluksvogels in de gesloten samenleving en in een open samenleving de notoire tegen-stemmende underdogs.

Ik wil graag de rug recht houden en me het bloed, zweet en de tranen van Galilei, de Franse Revolutionairen en Rushdie blijven herinneren. Daarom lees ik mijn Heilige Boek in de intimiteit van mijn woning en buig binnen en buiten het hoofd voor de scheiding van kerk en staat, dus voor het boek van de Grondwet. Het eerste boek kan niemand me afnemen. Aan het tweede mag je zelfs niet komen. Daarom steun ik ook het initiatief van Bush om de terrorist en zijn gastheer aan te pakken en om de scheidslijn duidelijk te krijgen wie voor en wie tegen de open samenleving is.