KPN ontslaat tweeduizend man minder

Het aantal gedwongen ontslagen bij KPN wordt in een nieuw afvloeiingsplan teruggebracht van de aanvankelijke 4.800 naar 2.800. Hiervoor leveren bestuur en personeel de komende twee jaar salaris in.

KPN en de vakbonden hebben hierover gistermiddag een akkoord bereikt. Bestuursvoorzitter A. Scheepbouwer van KPN zei ,,heel blij'' te zijn met het sociaal plan.

Het bestuur levert de komende twee jaar 15 procent van het salaris in, op jaarbasis ongeveer 1 miljoen gulden. De managementlaag daaronder krijgt 2,5 tot 10 procent minder inkomen. Het personeel levert geen salaris in, maar krijgt de komende twee jaar geen salarisverhoging of winstdeling.

Het bespaarde geld wordt ingezet voor een vrijwillig-vertrekregeling voor de 2000 werknemers die nu niet gedwongen worden ontslagen. Het gaat vooral om KPN'ers van 55 jaar en ouder, die 80 procent van het laatstverdiende salaris krijgen doorbetaald.

De 2.800 werknemers die gedwongen worden ontslagen, krijgen begeleiding bij het vinden van ander werk, waarvoor KPN afspraken heeft gemaakt met de uitzendketens Randstad en Start. De werknemers ontvangen een aanvulling op hun werkloosheidsuitkering (maximaal 30 maanden lang) en een ontslaguitkering afhankelijk van leeftijd en dienstjaren.

Volgens Scheepbouwer zal er met deze maatregelen meer bezuinigd worden dan aanvankelijk was berekend. KPN, dat een schuldenlast heeft van 23 miljard euro (50,7 miljard gulden), hield vanaf 2003 rekening met een bezuiniging van 700 miljoen euro per jaar. De komende twee jaar kan er 240 miljoen euro extra worden bespaard, aldus de topman.

Ter compensatie van het loonoffer dat de werknemers brengen, verdeelt KPN opties – het recht om aandelen tegen een vastgestelde prijs te kopen. Het personeel krijgt minimaal vierhonderd en maximaal duizend opties.

Bij de top is het aantal opties gerelateerd aan het bedrag dat de bestuurders moeten inleveren. De uitoefenprijs wordt pas bepaald als de markt voldoende heeft kunnen reageren op het nieuws van het sociaal plan, aldus Scheepbouwer.

Voor het bestuur wordt de uitoefenprijs met 25 procent verhoogd. De opties kunnen worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2005.

De koers van het aandeel KPN steeg gisteren met bijna 10 procent tot 6,90 euro.