Kok bezorgd over imago ambtenaren

Premier Kok maakt zich zorgen over de beeldvorming die is ontstaan over de integriteit van het ambtelijk apparaat het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van de bouwfraude-affaire.

De minister-president zei dat na afloop van de ministerraad. Hij reageerde daarmee op het Kamerdebat over vermeende grootschalige fraude bij aanbestedingsprocedures bij grote bouwprojecten en over de transactie van het opnebaar ministerie in Haarlem met drie bouwbedrijven die gefraudeerd hebben bij de bouw van de Schipholtunnel.

Kok wees er op dat de integriteit van ambtenaren in twijfel wordt getrokken door nog onbewezen geruchten. Het kabinet heeft inmiddels een taskforce samengesteld. Hierin hebben de secretarissen-generaal van alle betrokken departementen zitting. Zij zullen een inventarisatie opstellen van wat nodig is om te voldoen aan de vragen die de Tweede Kamer naar aanleiding van de affaires heeft gesteld.

Kok zelf moest vorige week vrijdag via de actualiteitenrubriek Zembla vernemen van de al meer dan anderhalf jaar durende onderhandelingen tussen justitie en A. Bos. Deze ex-directeur van Koop Tjuchem zegt te beschikken over bewijzen dat er in de bouwwereld op grote schaal wordt gerommeld bij aanbestedingsprocedures. In het kabinet was dat onderwerp voor die uitzending niet aan de orde gesteld, aldus Kok.

Volgende week praat de ministerraad over de in de Tweede Kamer aangenomen motie waarin minister Korthals wordt opgeroepen om het sepotbesluit en de transactie van het openbaar ministerie ongedaan te maken, en de drie bouwbedrijven alsnog te vervolgen. Daartoe zou de minister een procedure bij het gerechtshof moeten beginnen. De motie kon vanochtend in de ministerraad niet aan de orde komen, doordat Korthals in Brussel met zijn Europese collega-ministers moest overleggen over terrorismebestrijding. Korthals heeft afgelopen week die motie ontraden met het argument dat hij er niets voor voelde om ,,tegen besluitvorming van zijn eigen openbaar ministerie ten strijde te trekken''.

Kok herhaalde gisteren dat argument van Korthals zonder zelf zijn mening over die motie te geven. Wel liet hij weten, ,,geen reden te hebben om te twijfelen over de manier waarop het openbaar ministerie tot het inzicht is gekomen om tot transactie over te gaan''.