IQ 2

In het interessante artikel `Grijs IQ' (W&O, 10 nov.) wordt naar aanleiding van het artikel van Thompson opgemerkt dat de factor `g' (General intelligence) geen theoretische abstractie is maar een erfelijke en biologische grondslag in het brein kent. Echter het staat sinds onderzoek van de Australiër Flynn (ondermeer in Nederland) ook als een paal boven water dat IQ-scores over de gehele wereld sinds de jaren vijftig tussen de 15 en 20 punten zijn toegenomen. Met de hier gebruikte Raventest werd met name deze `g' factor gemeten Hoe zit dit dan? Zolang onze genen zich nog niet van snelwegen bedienen kan dit niet in die korte tijd. Al deze vooruitgang toeschrijven aan betere voeding lijkt ook niet haalbaar. Ter verklaring van deze revolutie in IQ wordt volop verwezen naar toegenomen scholing, betere opvoedingsmethoden, minder kinderziektes, etc. Kleinere gezinnen waardoor er meer aandacht voor elk kind is helpt ook een handje in de route naar een hoger IQ. Een definitieve verklaring heben we nog niet. Flynn heeft het voor onderzoekers naar intelligentie moeilijk gemaakt om zo over erfelijkheid op te geven als veel in dit artikel geciteerde auteurs nog steeds durven.

    • Dr. J.J.L. Derksen