Hunter Douglas ontwijkt toezicht met pensioengeld

Hunter Douglas, producent van onder meer Luxaflex, wil een deel van zijn pensioengeld onttrekken aan het toezicht van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). Het bedrijf heeft het voornemen om ongeveer 90 miljoen gulden uit zijn pensioenfonds halen en dat geld `vrijer' te beleggen dan de Pensioen- en Verzekeringskamer toestaat.

,,Hunter Douglas krijgt die 90 miljoen gulden niet zelf, maar dat bedrag gaat naar een stichting. Die gaat als een soort garantie voor het pensioenfonds fungeren'', zegt controller L. Reijtenbagh van Hunter Douglas, tevens voorzitter van het bestuur van het Hunter Douglas pensioenfonds. Het bedrijf onderhandelt met de fiscus over de vermogensoverheveling naar deze nieuwe stichting. Stichtingen betalen doorgaans geen winstbelasting, bedrijven wel.

De bedachte constructie is uniek in Nederland. ,,Dat hoor ik van meer mensen'', zegt Reijtenbagh. De plannen bestaan volgens hem al ongeveer een jaar en hebben niets te maken met de koersval op de beurs en de lage rendementen die tientallen pensioenfondsen tot maatregelen dwingen.

Het bedrijf heeft, na grote stroppen op optiebeleggingen in 1998, verschillende concessies moeten doen aan de PVK om minder risico's te nemen met zijn pensioengeld. Nu gaat de PVK volgens Reijtenbagh akkoord met de onttrekking van 90 miljoen gulden aan het pensioenvermogen. Het fonds heeft meer geld plus reserves voor slechte tijden dan nodig is voor de uitbetaling van pensioenen. Hunter Douglas (vorig jaar 320 miljoen gulden netto winst) hoeft dit jaar geen pensioenpremies voor zijn Nederlandse werknemers te betalen.

De teruggave aan het bedrijf hangt nauw samen met een grote transactie die Hunter Douglas vorig jaar met zijn eigen pensioenfonds deed. Op 31 december kocht Hunter Douglas voor 102 miljoen aandelenbeleggingen plus bijbehorende optieconstructie van het pensioenfonds. Het fonds had per eind 2000 een beleggingsportefeuille van 465 miljoen gulden.

,,In het verleden heeft het fonds wel eens teveel risico genomen'', erkent administrateur J. van Mourik van het pensioenfonds. ,,We moeten rustiger met pensioengeld omgaan''. Om aan de PVK-regels te voldoen, beheert Hunter Douglas de beleggingen van het fonds niet langer zelf, maar zijn daarvoor zeven vermogensbeheerders aangesteld. De PVK wil geen vermenging tussen een onderneming en zijn pensioenfonds, dat doorgaans met het pensioengeld in een aparte stichting zit.

Van Mourik betreurt de uitbesteding van het vermogensbeheer vanwege de kosten. ,,Als je het zelf doet kost dat stukken minder dan wanneer anderen het doen. En als u Hunter Douglas kent, weet u dat wij graag geld verdienen.''

    • Menno Tamminga