Heijmans neemt actie tegen fraude

Bouwbedrijf Heijmans neemt interne maatregelen om fraude bij aanbestedingen van bouwprojecten tegen te gaan. Heijmans, een van Nederlands grootste bouwbedrijven en genoemd in de recente bouwfraude-zaak, stelt per direct een accountant aan van KPMG die steekproefsgewijs voor kleinere projecten en bij alle grote projecten zal toezien op de naleving van de wettelijke aanbestedingsregeling. Ook moeten allen die betrokken zijn bij het uitbrengen van offertes en aan aanbestedingsprocedures deelnemen, een brief schrijven waarin staat dat de aanbieding tot stand is gekomen zonder concurrentiebeperkende of prijsverhogende afspraken.