Executies op Thaise televisie

Thailand is van plan om executies van veroordeelde criminelen voortaan rechtstreeks op televisie te laten uitzenden. Het vertonen van de beelden van de terechtstelling en van het stoffelijk overschot zouden volgens de regering in Bangkok erg effectief zijn in de strijd van de overheid tegen verdovende middelen.

Dit voorjaar mochten journalisten de executies bijwonen. De regering hoopte dat de verslagen in de krant een afschrikwekkend voorbeeld zouden zijn. Maar de pers uitte eigenlijk vooral kritiek op de terechtstellingen en veel mensenrechtengroepen protesteerden.

Thailand voerde de doodstraf in 1996 weer in, na een pauze van negen jaar. Terdoodveroordeelden krijgen de kogel.