Dichtbundel moet vernietigd

Uitgeverij Prometheus-Bert Bakker moet de hele oplage van de onlangs verschenen dichtbundel Friese Liefdesgedichten uit de handel nemen en vernietigen. Zo niet dan volgt een kort geding. Dit eist de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) namens de Friese schrijver/dichter Eeltsje Hettinga van de uitgever. Zonder dat Hettinga daarvoor toestemming zou hebben gegeven werd zijn gedicht Tot begearte fan Gean (te pearde, te pearde) opgenomen in de bundel. Hettinga zegt dat hij hiervoor nooit een contract heeft ondertekend. Pas toen de bundel al in de winkels lag, kreeg hij de Nederlandse vertaling van samensteller Jabik Veenbaas onder ogen, waar hij bovendien ontevreden over was. Hettinga noemt de gang van zaken `onverkwikkelijk' en spreekt van een `principekwestie'. ,,Dit is onacceptabel. Een professionele uitgeverij gaat zo niet met auteurs en dichters om.'' Bij Prometheus was niemand bereikbaar voor commentaar.