Bonden hekelen Van der Ploeg

Het overleg tussen staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) en de sociale partners over arbeidsvoorwaarden in de kunstsector dreigt te worden opgezegd door de sociale partners. Dit schrijven drie organisaties van werknemers en werkgevers – FNV Kiem, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en Werkgevers in de Kunsten – in een open brief aan de Tweede Kamer. De drie organisaties ,,voelen zich bestolen door Van der Ploeg'', omdat hij aan de Kamer heeft geschreven dat de motie Crone-Van Walsum reeds is uitgevoerd. In deze motie, aangenomen op 23 juli 2001, reserveerde de Kamer twintig miljoen gulden (afkomstig uit de te introduceren verjaardagsloterij) voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de kunstsector. Volgens de sociale partners probeert Van der Ploeg deze motie op oneigenlijke gronden weg te moffelen en moet de motie Crone-Van Walsum alsnog worden uitgevoerd.