Blijdschap Duitse regeringscoalitie

Bondskanselier Gerhard Schröder zei gistermiddag blij te zijn dat hij ,,het werk voor Duitsland'' met volledige steun van de regeringsfracties mag voortzetten. Kort daarvoor had hij tijdens een stemming in de Bondsdag een nipte meerderheid in eigen kring gehaald voor het voornemen Duitse soldaten in te zetten in de strijd tegen het terrorisme.

Na een opgewonden debat spraken 336 afgevaardigden van SPD en Groenen hun vertrouwen uit in de kanselier en stemden tegelijk in met de bijdrage van 3.900 Duitse soldaten aan de internationale alliantie tegen Bin Laden. Schröder won de vertrouwenskwestie met maar twee stemmen meer dan minimaal vereist.

Door expliciet de vertrouwensvraag te stellen had Schröder de pacifisten in de fracties van SPD en Groenen in de tang genomen. Acht verklaarde opponenten in de fractie van Groenen kozen te elfder ure voor een compromis. Vier zouden tegen stemmen, de rest zou de regering redden. Een van de tegenstemmers, Hans-Christian Ströbele, over dat compromis: ,,Dat was een reuzenbesluit, een bijna-martelaarschap.''

De realisten onder de Groenen, die de koers van de regering steunden, waren opgetogen over de zege van Schröder. ,,Ik ben verheugd dat de coalitie haar hervormingsbeleid kan voortzetten'', zei fractieleider Rezzo Schlauch.

Onder regionale partijactivisten is de inzet van Duitse troepen evenwel fel omstreden. Desondanks zei fractielid Kerstin Müller de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. ,,Ik voorzie geen scheuring in de partij.''

Guido Westerwelle van de liberale FDP voorspelde daarentegen een donkere tijd voor de voormalige protestpartij: ,,Nu stijgen jullie op uit de vredesbeweging naar de heuvel van de veldheer. Jullie val zal diep zijn.''

Michael Glos van de CSU hekelde in het debat de houding van de Groenen. ,,De Talibaan zijn niet door de vredesbeweging verdreven en ook niet door de spreuken van roodgroen." Volgens Glos zijn CDU en CSU klaar voor de verkiezingsstrijd. Ook al moet de partijen nog steeds een gezamenlijke kanselierskandidaat aanwijzen. ,,In werkelijkheid hebben jullie vannacht nog gebeden dat er geen vervroegde verkiezingen zouden komen'', sneerde daarop minister van Buitenlandse Zaken Joscka Fischer.

Angela Merkel, voorzitster van de CDU, zag voordelen in de overwinning van Schröder. ,,Voor ons is de verkiezingsstrijd gemakkelijk geworden omdat er vergif is gestrooid in de rijen van roodgroen.'' De coalitie heeft de stemming dan wel gewonnen, zei Merkel, maar is door de machtsstrijd van de afgelopen weken intern verzwakt.