`Weinig kans op strafzaak bouwers'

Minister Korthals van Justitie maakt nauwelijks kans in een procedure bij het gerechtshof om een transactie ongedaan te maken met drie bouwconsortia die fraude hebben gepleegd, en alsnog tot vervolging over te gaan. Het is nagenoeg zeker dat het hof de minister niet als belanghebbende partij zal erkennen.

Dat voorspellen strafrechtdeskundigen in reactie op een gisteren aangenomen motie van de Tweede Kamer. Daarin krijgt Korthals opdracht drie bouwbedrijven alsnog te vervolgen die valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij de bouw van de Schipholspoortunnel.

Volgens hoogleraar strafrecht Y. Buruma van de Universiteit Nijmegen zal het hof naar alle waarschijnlijkheid de minister niet erkennen als `direct belanghebbende'. Dat is noodzakelijk om zo'n procedure bij het gerechtshof te voeren. ,,De procedure is bedoeld om slachtoffers in de gelegenheid te stellen een sepotbesluit van justitie te toetsen. Verzekeraars worden ook niet erkend als belanghebbende als bijvoorbeeld afgezien wordt van vervolging van daders van geweldsmisdrijven'', aldus Buruma. ,,In het verleden zijn ooit milieugroeperingen als belanghebbende erkend in een strafrechtzaak over de Waddenzee. Maar de minister van Justitie had, conform zijn wettelijke bevoegdheid, voorafgaand aan de overeenkomst de mogelijkheid in te grijpen en heeft dat niet gedaan.''

Volgens C. Brants, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Utrecht, zal het gegeven dat de minister door de Kamer is opgedragen om zo'n procedure te voeren, geen rol spelen in de overwegingen van het hof. ,,Ze zullen wegen conform de tekst van het wetsartikel dat zo'n procedure mogelijk maakt. En dan gaat het er hier om een besluit ongedaan te maken van het openbaar ministerie, waarvoor de minister van Justitie de eindverantwoordelijkheid heeft. Dan is het nauwelijks mogelijk om duidelijk te maken dat de belangen van de minister geschaad zijn.''

Korthals, die de motie van de Kamer eerder al ontraden had, zal de consequenties ervan in het kabinet bespreken. Dat zal op zijn vroegst volgende week gebeuren, omdat hij vandaag in Brussel overleg voert over het Europese terrorismebeleid.