Wärtsilä sluit fabriek in Zwolle, 700 man op straat

Wärtsilä sluit de scheepsmotorenfabriek in Zwolle. De sluiting per september 2002 betekent het ontslag voor 700 werknemers. Zij zijn vanmorgen door de directie ingelicht. Wärtsilä, de grootste producent ter wereld van diesel- en gasmotoren, kampt volgens de Finse concerndirectie met 30 procent overcapaciteit op de markt voor scheeps- en krachtmotoren. De Nederlandse serviceafdeling van het bedrijf in Schiedam, waar 150 mensen werken, blijft gehandhaafd.

Wärtsilä moet door de sterk teruglopende vraag naar dieselmotoren voor de scheepsbouw en energiecentrales het aantal productielocaties in Europa terugbrengen. Behalve in Zwolle heeft Wärtsilä, genoteerd aan de beurs in Helsinki, in Europa productiebedrijven in Finland, Frankrijk en Italië. De productie van de drie types motoren die in Zwolle worden gemaakt, wordt overgeheveld naar Italië. De fabriek in Triëst is volgens de directie van Wärtsila flexibeler dan de locatie in Zwolle en beter in staat om ook andere type motoren te bouwen.

Volgens vice-president S. Berglin van Wärtsilä is het niet mogelijk om de gevolgen van de overcapaciteit te verspreiden over meerdere locaties. ,,Sluiting van één van de fabrieken is de enige mogelijkheid.'' Vakbonden en personeel nemen vooralsnog geen genoegen met deze verklaring. ,,Wij vragen ons af er geen productie vanuit bijvoorbeeld Frankrijk of Finland naar Zwolle verplaatst kan worden'', zegt bestuurder G. Kruidhof van De Unie. CNV-bestuurder T. Katerberg reageert verbijsterd. ,,Dit is een gigantische desinvestering van mensen en kapitaal.'' In de productielocatie nabij het NS-station in Zwolle is de afgelopen jaren voor tientallen miljoenen guldens geïnvesteerd. Ook de gemeente Zwolle heeft veel geïnvesteerd om de infrastructuur rondom de fabriek aan te passen aan de wensen van Wärtsilä. In mei van dit jaar verdwenen in Zwolle zestig arbeidsplaatsen door het opheffen van het bedrijfsonderdeel Power.

De vakbonden willen dat Wärtsilä meewerkt om nieuwe werkgelegenheid in het fabriekscomplex te realiseren. Veel bedrijven in de regio zijn afhankelijk van de fabriek. Indirect krijgen volgens de vakbonden minimaal tweeduizend werknemers bij andere bedrijven te maken met de negatieve gevolgen van het vertrek van Wärtsilä. ,,Dit is te vergelijken met de sluiting van DAF'', zegt Unie-bestuurder Kruidhof.