Vakbonden matigen looneisen

De vakbonden zullen zich bij de CAO-onderhandelingen gematigder opstellen met hun looneisen in verband met de verslechterende economie.

Dat hebben de voorzitters van de vakcentrales gisteren laten weten in het Najaarsoverleg met de werkgevers en het kabinet. De bedoeling is dat er bij de komende onderhandelingen meer dan in het verleden per sector wordt `gedifferentieerd'. Minister Vermeend (Sociale Zaken) sprak de verwachting uit dat de CAO-lonen volgend jaar door deze toezeggingen rond de 2 à 3 procent zullen uitkomen en daarmee rond het niveau van de inflatie. Voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW zei dat hij met een ,,aanmerkelijk beter gevoel'' wegging dan hij was gekomen.

Premier Kok toonde zich na afloop bezorgd over de toestand van de economie. Volgens hem is er nog geen reden voor paniek, maar moeten sociale partners en kabinet wel waakzaam zijn. Het kabinet ging nog niet in op de wens van de bonden en werkgevers om de sociale premies te verlagen als compensatie voor loonmatiging en de groeiende arbeidskosten. Wel werd afgesproken het Voorjaarsoverleg te vervroegen naar maart. Het kabinet zal dan zonodig compensatiemaatregelen nemen.

Najaarsoverlegpagina 13